Pratik Logo

Pratik bir blog!

Görüntülü diafon sistemleri, kartlı geçiş sistemleri, akıllı ev sistemleri, yapay zeka, güvenlik sistemleri vb. teknolojiler üzerine deneyim, gözlem ve düşüncelerimizi burada paylaşıyoruz.

Kabloların Arasında Kaybolmayalım

İnsanlık tarihine baktığımızda her yeni teknolojinin gelişimiyle beraber, insanların yaşama şekillerini değiştiren boyutlarda ilerlemeler kaydedildiğini görüyoruz. Günümüzde ise teknoloji deyince ilk akla gelen hiç kuşkusuz hayatımızı kolaylaştıran tüm elektronik aletlerdir. Bu aletler kolaylık vaat ederek hayatımıza girerken, yanlarında birçok kabloyu da beraberlerinde getirdiler.

Günümüzde kabloların kullanılmadığı neredeyse hiçbir alan yok. Mobil cihazlardan büyük sanayi teknolojilerine kadar her alanda elektriğin taşınmasında kablo kullanılmaktadır. Yeryüzünü örümcek ağı gibi saran, haberleşme, ulaşım, endüstriyel ve daha birçok alanda hayatımızı kolaylaştıran kabloların tarihsel gelişimine baktığımızda, en önemli gelişim süreci son 150 yıl içerisinde gerçekleşmiştir.

Elektriğin icadı kadar, elektriğin güvenli bir şekilde aktarılmasını sağlayan kablonun icadı da hayatımızı oldukça kolaylaştırmıştır. Telekomünikasyon alanında yaşanan gelişmeler de kablo sistemlerinin çeşitlenmesini ve gelişmesini sağladı. Ancak bir süre sonra evimize giren ve endüstriyel alanda kullanılan elektrikli cihazların artması, zaman zaman kablo karmaşıklıklarına neden olmaya başladı. Hem kullanım alanlarını daraltması, hem görüntü kirliliği oluşturması, hem de oluşan karmaşıklığın olası güvenlik riskleri taşıması, kablo teknolojilerinde yeni adımlar atılmasını zorunlu kıldı.

Gelişen her teknoloji ile birlikte kullanmış olduğumuz elektronik aletlere hem yeni özellikler gelmesini hem de kullanımının daha kolay olmasını bekliyoruz. Hayatımızı kolaylaştırmayı vaat eden teknolojinin, kendisinin de kolay kullanılabilir olmasını istemek, elbette haklı bir beklenti.

Son yıllarda özellikle mobil teknolojilerde bu konuda önemli adımlar atıldı ve kablosuz cihazlar üretilmeye ve hayatımızda yer edinmeye başladı. Alt yapılarda kablosuz iletim pek mümkün olmasa da kabloların azaltılması, kullanım kolaylığı ve olası sorunların tespiti noktasında kablo sistemlerinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Elbette buradaki en önemli görev, elektronik cihaz üreticilerine düşüyor. Cihazın çalışmasını mümkün olan en az kabloyla ve en kolay kurulumla gerçekleştirmek için gerekli Ar-Ge çalışmalarının yapılması, biz üreticilerin üzerine düşen önemli bir sorumluluktur.

Bizler, Pratik ailesi olarak 2008 yılından bugüne ürün, hizmet, organizasyon ve süreç yönetiminde daima yenilikçi yaklaşımı benimsiyor, tüketicinin hayatını kolaylaştıracak alternatif çözümler geliştiriyoruz.

2 Kablolu Kutupsuz Bağlantı Teknolojisi

İnovatif yaklaşımla geliştirdiğimiz Pratik Plus Görüntülü Diafon ürünleri, 2 kablolu kutupsuz bağlantı teknolojisine sahiptir. Bu teknoloji sayesinde sistem bileşenleri arasındaki tüm sinyal transferi yalnızca 2 kabloyla gerçekleştirilir. Bu da ustalar için mümkün olan en kolay montaj ve kurulum imkânını sağlar. Tüm veri transferinin 2 kablo ile taşındığı bu kutupsuz bağlantı özelliğine sahip sistem, kurulum sırasında zaman tasarrufu sağlar. Çünkü hiçbir gereksiz kablolama işiyle uğraşmazsınız. Sistem oldukça basit ve pratiktir.

Elektrik hayatımızda olduğu sürece kabloların da olacağı muhakkak. Gelişen teknoloji ile birlikte hayatımıza sürekli yeni cihazlar da girmeye devam edecek. Ancak hayatımızı kolaylaştıracak cihazlara yönelik Ar-Ge çalışmaları yapıldığı gibi, elektrik aktarımı ve kablo sistemleri üzerine de Ar-Ge çalışmalarına devam edilmeli ve desteklenmelidir.

22 Nisan 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram